Jak zwiększyć zdolność kredytową?

07 września
14:27 2016

Zdolność kredytowa to główne kryterium brane pod uwagę przez bank przy udzielaniu kredytu. Przy jej wyliczaniu uwzględniane jest wiele czynników: dochody klienta, stałe wydatki, wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu. Istnieje kilka możliwości podwyższenia swojej zdolności kredytowej. Prezentujemy dla Was kilka sposobów na uzyskanie wyższego kredytu.


Po pierwsze: Zadbaj o swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK)

Terminowe spłacanie zobowiązań to cecha, na którą banki zwracają uwagę przy przyznawaniu kredytu. Zaleca się sprawdzenie w BIK, czy przy naszym imieniu i nazwisku nie widnieją stare, nieuregulowane zobowiązania. Z drugiej strony, brak historii kredytowej także negatywnie wpływa na wiarygodność kredytową. W takim przypadku dobrym pomysłem jest zakup jakiegoś sprzętu na raty i terminowa spłata tego zobowiązania przed złożeniem wniosku o kredyt.

Po drugie: Zrezygnuj z kart kredytowych i linii kredytowej na koncie osobistym
Mają negatywny wpływ na Twoją zdolność kredytową. Przy rozpatrywaniu wniosku bank będzie traktował je jako potencjalną deskę ratunku w razie trudności ze spłatą kredytu. Pewna część limitów zostanie doliczona do zobowiązań, co obniży maksymalną kwotę, jaką mógłbyś uzyskać.

Po trzecie: Znajdź współkredytobiorcę
Wzięcie kredytu wspólnie z inną osobą zwiększy Twoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Należy jednak sprawdzić, czy ta osoba ma zdolność kredytową, ponieważ zbyt duża wysokość jej zobowiązań ograniczy Twoje możliwości kredytowe. Wiek współkredytobiorcy ma również znaczenie – może skrócić maksymalny okres kredytowania.

Po czwarte: Wydłuż okres kredytowania
Rozciągnięcie spłaty kredytu w czasie powoduje zwiększenie kwoty odsetek, ale również zmniejszenie wysokości miesięcznej raty, co skutkuje wzrostem Twojej zdolności kredytowej.

Po piąte: Wybierz raty równe
Bank ocenia zdolność kredytową biorąc pod uwagę pierwszą ratę. Początkowo rata równa jest niższa od raty malejącej, której wysokość zmniejsza się wraz z upływem okresu kredytowania. Równe raty kapitałowo-odsetkowe oznaczają wyższe koszty kredytu, ale pozytywnie wpływają na zdolność kredytową.