Czym różni się BIK od czarnych list dłużników?

08 kwietnia
20:19 2017

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) często jest mylone z czarnymi listami niesolidnych dłużników typu BIG (Biuro Informacji Gospodarczej). Historia kredytowa w BIK może być również historią pozytywną.

Wszelkie rejestry dłużników, np. BIG czy KRD, powołane są do życia po to, by odnotowywać niesolidnych dłużników, którzy z różnych powodów nie spłacają swoich zobowiązań finansowych. Takie czarne listy nie pozwalają dłużnikom na zaciąganie nie tylko kolejnych kredytów, ale również na podpisanie żadnej umowy finansowej, np. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Podstawową rolą BIG jest udostępnianie wszelkich informacji pochodzących zarówno z branży bankowej, jak i z pozostałych sektorów gospodarki.

Biuro Informacji Gospodarczej

Skąd takie dane o dłużnikach i skąd w ogóle pomysł na BIG? BIG powstał na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Niestety Polacy coraz bardziej się zadłużali i nadal zadłużają, więc coś z tym fantem należało zrobić, natomiast dane o dłużnikach zamieszczane są na podstawie informacji od różnych wierzycieli. Po nowelizacji ustawy informacje o dłużniku może również zamieścić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać, że taka osoba musi posiadać tytuł wykonawczy wraz z klauzulą wykonalności.

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro informacji Kredytowej to zupełnie inna sprawa i baza danych BIK nie ma nic wspólnego z czarnymi listami dłużników, bowiem w bazie danych BIK odnotowywane są również pozytywne historie kredytowe. BIK powołany został przez Związek Banków Polskich w 1997 r. i od tego czasu stale udoskonalany jest system zbierania i przekazywania danych na temat kredytobiorców. Z bazy danych BIK korzystają zarówno banki, jak i SKOK-i, ale również kredytobiorcy. Nie mają dostępu do tych informacji instytucje pozabankowe. Każda osoba powiązana z sektorem finansowym ma swoją historię w BIK, niezależnie od tego, czy jej zobowiązania finansowe są regulowane systematycznie. Przetwarzanie danych ustaje wraz ze spłatą kredytu, ponieważ starający się o kredyt musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Historia kredytowa

Jeżeli bank sprawdzi w BIK historię starającego się o kredyt, a ta okaże się negatywna, wówczas taki klient powinien zapomnieć o pożyczce. Jeszcze długo przed kryzysem kredyty bez BIK były możliwe, ale ten czas już dawno minął. Obecnie, aby klient był wiarygodny dla banku, powinien posiadać odpowiednią zdolność kredytową oraz pozytywną historię kredytową. Jeżeli te dwa elementy nie wystąpią, bank nie udzieli kredytu. Warto podkreślić, że do bazy danych w BIK mają dostęp jedynie banki, SKOK-i oraz sami zainteresowani i aby taki raport dostać, należy zgłosić się do biura obsługi BIK.