Ryzyko banków w kwestii udzielania kredytów

10 marca
17:33 2014

Wielu młodych ludzi zaczynających samodzielne, dorosłe życie chciałoby w pierwszej kolejności mieć własne mieszkanie. Niestety, jeśli nie mają bogatych rodziców albo bardzo dobrze płatnej pracy (a trudno o nią na początek), to pozostają im tylko kredyty bankowe.

Ale przedtem muszą oszacować, jakie są ich wynagrodzenia a zdolność kredytowa, czyli określenie, na jaki kredyt mogą liczyć. Pozwoli to skoncentrować się na poszukiwaniu takiego mieszkania, które cenowo będzie się mieścić w granicach tego, na co ich stać. Banki ograniczają bowiem kwotę, którą mogą pożyczyć każdemu klientowi – zależy ona od jego sytuacji finansowej. Bo bankom zależy, aby kredytobiorca był w stanie regularnie spłacać raty kredytu. Wiadomo, że wynagrodzenia a zdolność kredytowa to pojęcia płynne – nie ma jednej obiektywnej granicy zdolności, każdy bank ocenia ją inaczej, bo i maksymalna kwota, jaką można pożyczyć zależy w dużej mierze od konkretnych warunków panujących w danym banku, jak też od ryzyka, jakie dany bank jest w stanie zaakceptować. W efekcie, może się zdarzyć, że w jednym banku możesz mieć zdolność kredytową na daną kwotę, a w innym możesz jej nie mieć. Niektóre banki są bardziej restrykcyjne pod tym względem, a inne mniej. Efektem jest jednak także różnica w warunkach kredytów – jeżeli masz gorszą sytuację finansową, to nawet jeżeli bank udzieli ci kredytu, musisz liczyć się z gorszymi warunkami (np. wyższym oprocentowaniem). Bank w ten sposób rekompensuje sobie wyższe ryzyko, jakie ponosi, wyższymi przychodami z kredytu. Główne czynniki, które banki biorą pod uwagę, oceniając zdolność kredytową klienta pod kątem wnioskowanego kredytu, są:

  • okres, na jaki chce wziąć kredyt (im dłuższy, tym łatwiej go dostanie);
  • waluta kredytu (warunki obliczania zdolności dla kredytów w walutach obcych są bardziej restrykcyjne);
  • poziom stałych miesięcznych dochodów (im większe, tym lepsze);
  • sposób uzyskiwania dochodu (najkorzystniej oceniana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, gdyż jest uważana za najbardziej stabilną formę zatrudnienia; tym niemniej, szansę na kredyt mają także osoby zatrudnione w inny sposób, np. na umowę zlecenie lub prowadzące samodzielną działalność gospodarczą);
  • czy klient ma jakieś oszczędności, czyli czy opłaci część kupowanej nieruchomości z własnych pieniędzy;
  • czy posiada inne kredyty (w tym także limity kredytowe na rachunkach, karty kredytowe – obniżają one zdolność kredytową, gdyż stanowią dodatkowe potencjalne zadłużenie);
  • jak wysokie są koszty utrzymania kupowanego mieszkania oraz jaka jest kwota stałych miesięcznych wydatków;
  • ile osób jest w gospodarstwie domowym.

Jedno jest pewne musimy sprawdzić swoją zdolność kredytową, by uniknąć późniejszych kłopotów przy spłacaniu kredytu.