Najważniejsze opłaty za konto osobiste

29 kwietnia
08:51 2013

Konto osobiste to obecnie najważniejszy produkt bankowy. To właśnie na Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy, czyli popularny ROR, pracodawcy przelewają pensję swoim pracownikom i z niego też dokonujemy opłat kartami płatniczymi. Niestety czasem posiadanie konta osobistego może wiązać się z obowiązkiem uiszczania zróżnicowanych opłat. Sprawdźmy zatem jakie są najważniejsze pozycje, które mogą wiązać się z opłatami.

Podstawową pozycją, za którą mogą być wymagane opłaty, jest otwarcie rachunku. Czasem reklamy mówiące o darmowym koncie osobistym w jakiś szczególny sposób zapominają, że za jego otwarcie trzeba płacić prowizję. Może ona wynieść nawet kilkadziesiąt złotych.

Drugą potencjalnie płatną pozycją jest miesięczne posiadanie i prowadzenie konta. Należy jednak pamiętać, że prowizja wynosząca od kilku do kilkudziesięciu złotych może być wyzerowana, jeśli spełnimy określone warunki. Najczęściej może to być przelewanie pensji na rachunek lub utrzymywania średniego salda o określonej wysokości.

Chyba jedną z najbardziej uciążliwych dla klientów posiadających konta osobiste może być prowizja za dokonywanie przelewów bankowych. O ile przelewy między rachunkami prowadzonymi w tym samym banku lub grupie kapitałowej, np. BRE Bank a mBank i MultiBank, są bezpłatne, wykonywanie przelewów zewnętrznych do innych placówek może stanowić dodatkowy koszt.

Drugą grupą opłat za konto osobiste są te, które dotyczą posiadania i obsługi kart płatniczych dołączanych do rachunku. Już na samym początku drogi z kartami możemy natknąć się na opłaty – bank może pobierać prowizję za wydanie karty, podobnie jak kart dodatkowych bądź zastępczych.

Ale to niestety nie koniec, ponieważ za sam przywilej posiadania karty i możliwości dokonywania nią transakcji również mogą być pobierane prowizje. Najczęściej jednak są one zerowane, jeśli klienci wykonają nimi transakcji bezgotówkowych (nie licząc oczywiście wypłat pieniędzy z bankomatów) na określoną kwotę.

Jeżeli jednak nie spodziewamy się, że dokonamy transakcji powyżej wymaganego pułapu, np. 100 czy 400 złotych, może warto pomyśleć o rezygnacji z karty lub nawet zmianie konta osobistego na tańsze?

Więcej opłat związanych z kontem osobistym można znaleźć w dołączanych do ofert Tabelach Opłat i Prowizji.