Regulamin określa zasady korzystania z portalu zdolnosckredytowa.org.pl. Korzystanie przez użytkownika z portalu oznacza, że zapoznał się on z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Ogólne zasady korzystania z portalu

Korzystanie z treści, oferowanych przez portal, jest bezpłatne.

Portal zawiera szacunkowy kalkulator zdolności kredytowej, który pozwala na uzyskanie prognozowanej oceny zdolności kredytowej. Ocena ta nie jest tożsama z oceną dokonywaną przez poszczególne banki i może się od niej różnić.

Portal zawiera również porównywarki: kredytów hipotecznych oraz kredytów gotówkowych, służące do wyszukania i porównania poszczególnych parametrów oferty kredytowej wybranych banków.

Źródłem zasilania porównywarek kredytów są informacje i materiały o ofertach kredytowych pozyskiwane ze źródeł dostępnych publicznie, w sposób zgodny z prawem. Korzystanie z portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Informacje dotyczące ofert banków prezentowane w portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną – zgodnie z niniejszym regulaminem – za pomocą porównywarek kredytów hipotecznych, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez użytkownika.

Korzystanie z porównywarek kredytów hipotecznych oraz kalkulatora zdolności kredytowej jest bezpłatne.

Ochrona danych

Dane zbierane za pomocą formularzy kontaktowych z doradcą zamieszczonych w portalu  zdolnosckredytowa.org.pl, nie są przechowywane w tymże portalu, a automatycznie przekazywane do bazy danych, której administratorem jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z regulaminem programu ComperiaLead.

Dane użytkownika przekazywane za pomocą portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza kontaktu z doradcą oraz formularza kontaktu z redakcją pozostają własnością użytkownika.

Prawa autorskie

Wszystkie elementy portalu zdolnosckredytowa.org.pl (teksty, grafiki itp.) są własnością portalu lub partnerów portalu. Wyłączne prawo do dysponowania treściami portalu przysługuje jego właścicielowi. Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści przedstawionych w portalu bez zgody właściciela portalu.

Porównywarki kredytów oraz kalkulator zdolności kredytowej, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego.

Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich. Informacje generowane przez wyszukiwarki kredytów hipotecznych oraz kalkulatory kredytowe, dostępne w portalu, mogą być przez użytkownika wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie www.zdolnosckredytowa.org.pl/regulamin. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do jego zmiany. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu regulaminu na wyżej wspomnianej stronie.

Poprzez akceptację niniejszego regulaminu użytkownik oświadcza również, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w regulaminie portalu.