Jakie prawa przysługują konsumentom zaciągającym pożyczki i kredyty?

19 października
11:05 2015

Klientów zaciągających zobowiązania bardzo słusznie interesują ich całkowite koszty. W tym celu warto szczegółowo zapoznać się z treścią umowy. Przed jej podpisaniem trzeba także poznać swoje prawa. Jednym z nich, które daje szanse na wycofanie się z błędnej decyzji, jest możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania.

Jak działa prawo do odstąpienia od umowy pożyczkowej i kredytowej?

Bardzo ważnym uprawnieniem konsumenta jest sama możliwość odstąpienia od takiej umowy. 14 dni, to czas, jaki mamy na wycofanie się z jej postanowień. Zatem jeśli po podpisaniu dokumentów uznasz, że chcesz zmienić swoją decyzję, to w tym okresie musi ona zostać pozytywnie rozpatrzona. Chcąc skorzystać z tego prawa wystarczy w ciągu 14 dni złożyć pożyczkodawcy określone w Ustawie o prawach konsumenta oświadczenie. Zawarty tam wzór pisma nie jest obligatoryjny, aczkolwiek można na nim bazować. Pamiętaj, że rezygnując z umowy nie musisz podawać przyczyn, które wpływają na fakt, że chcesz odstąpić od postanowień umownych. Okres 14 dni jest czasem na przemyślenie podjętej decyzji i na możliwość wycofania się z niej bez ponoszenia konsekwencji. Mimo tego, jeszcze przed podpisaniem umowy, dobrze jest dokładnie ją przeanalizować, przemyśleć czy jest ona korzystna oraz zweryfikować ją w odniesieniu do warunków proponowanych przez innych usługodawców. Dzięki temu zaoszczędzisz sobie niepotrzebnego stresu oraz ochronisz się przed negatywnymi konsekwencjami.

U kogo szukać pomocy?

Jeśli masz problemy związane z podpisaniem niewłaściwej umowy lub zastanawiasz się nad zaciągnięciem pożyczki, ale nie znasz się na kruczkach prawnych, to możesz skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów. Jest to osoba, która sprawując swoje stanowisko, ma za zadanie udzielać bezpłatnych porad prawnych. Jej głównym zadaniem jest obrona interesów konsumentów oraz występowanie w ich imieniu na drogę sądową. Rzecznik konsumentów jest zatrudniony w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym. Zatem jeśli potrzebujesz jego pomocy, to właśnie tam możesz szukać kontaktu. Więcej informacji na temat kredytów i pożyczek znajdziesz na stronie internetowej www.zanim-podpiszesz.pl, która jest prowadzona w ramach akcji „Sprawdź, zanim podpiszesz”.

Zastanów się zanim cokolwiek podpiszesz

Organizatorami akcji jest siedem instytucji: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policja oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będą oni starać się, aby apel związany z ostrożnością w kwestii zawierania umów finansowych dotarł do jak najszerszego grona osób.