Ocena zdolności kredytowej. Nowe zalecenia KNF

18 marca
10:14 2013

Komisja Nadzoru Finansowego wydała nowelizację Rekomendacji T. Skierowana jest ona do wszystkich banków podlegającym przepisom prawa polskiego oraz działających w Polsce instytucjom kredytowym. Do końca lipca tego roku mają one wprowadzić nowe wytyczne dotyczące oceny zdolności kredytowej klientów.

W dotychczasowym brzmieniu Rekomendacja T zdecydowanie ograniczała przyznawanie kredytów, zwłaszcza tzw. szybkich pożyczek przyznawanych jedynie na podstawie oświadczenia klienta o zarobkach, weryfikowanego jedynie u pracodawcy, a więc bez okazywania deklaracji podatkowych czy innych dokumentów. Miało to zapobiec wpadaniu klientów w tzw. pętlę zadłużenia, którzy aby spłacić jeden kredyt zaciągali drugi.

Wprowadzona w 2010 roku Rekomendacja T próbowała ograniczyć ten proces poprzez zalecenie, aby rata kredytu przyszłego kredytobiorcy nie przekroczyła 50% jego dochodów netto. To właśnie Rekomendacja T w swoim pierwotnym brzmieniu wprowadzała restrykcyjne zalecenia dotyczące obliczania zdolności kredytowej klienta i weryfikacji jego dotychczasowych zadłużeń oraz regularności ich spłacania.

Wprowadzenie Rekomendacji T skutkowało zmniejszeniem liczby przyznawanych kredytów. weryfikacji bowiem podlegał każdy wnioskujący o jakikolwiek kredyt, a więc wielu ludzi nie mogło sobie na ten kredyt po prostu pozwolić. Znowelizowana Rekomendacja T precyzyjnie określa grupę kredytobiorców, którym może zostać przyznany kredyt na uproszczonych zasadach, tzn. na oświadczenie klienta.

Promocyjny kredyt gotówkowy w Invest-Bank – Oprocentowanie zmienne

Zdecydowanie najłatwiej o taki uproszczony kredyt i jego maksymalny limit zgodnie z nowymi zaleceniami będzie miał taki klient banku, który współpracuje z nim najdłużej. Nowa Rekomendacja T uzależnia bowiem wysokość przyznawanego kredytu na uproszczonych zasadach od tego, jak długo kredytobiorca „zna” się z bankiem. Tym sposobem na największy kredyt przyznany na oświadczenie, czyli dwunastokrotność przeciętnego polskiego wynagrodzenia, więc około 44 tys. zł może liczyć ten, kto współpracuje z danym bankiem od co najmniej roku czasu.