Najlepsze roczne lokaty bankowe

10 kwietnia
10:52 2013

Lokata bankowa to idealne rozwiązanie dla tych klientów, którzy chcą oszczędzać swoje pieniądze w dłuższym terminie. Sprawdźmy, gdzie bez posiadania konta osobistego najlepiej ulokować na 1 rok 20 tys.

Dostęp do lokaty bankowej powinien być umożliwiony za pośrednictwem wszystkich kanałów. Wszystkie trzy lokaty bankowe przedstawione w zestawieniu znajdziemy w ofercie Getin Banku.

Pierwsza z nich to Lokata Wiosenna, która oprocentowana jest na 4,5 proc. w skali roku. Po odjęciu podatku Belki otrzymamy 729 złotych odsetek. Do jej założenia wymagana jest kwota minimalna w wysokości 1 tys. złotych. Niestety zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą wszystkich wypracowanych odsetek.

Lokata Prezesa, druga propozycja Getin Banku, oprocentowana jest na 4,39 proc. w skali roku. Po przeliczeniu i odjęciu podatku od zysków kapitałowych daje to 711,18 złotych. Jest to lokata o oprocentowaniu zmiennym, uzależnionym od wartości stopy WIBOR 1M powiększonej o 1 punkt procentowy. Do założenia Lokaty Prezesa wymagana jest kwota minimalna w wysokości 1 tys. złotych. Zerwanie lokaty oczywiście wiąże się z utratą wszystkich odsetek.

Na podium znalazła się również Lokata Tradycyjna, z oprocentowaniem środków w wysokości 4,1 proc. w skali roku. Po zakończeniu okresu trwania tej lokaty bankowej otrzymamy 664,19 złotych (po odliczeniu podatku). Do jej założenia również jest wymagana kwota minimalna równa 1 tys. złotych. Zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą odsetek.