Doradca finansowy – zawód dla ciebie?

01 września
16:27 2014

 

Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy prawdziwie konkurencyjni są ci kandydaci, którzy potrafią reagować na jego potrzeby i elastycznie dopasowywać się do aktualnych trendów. Dlatego ci, którzy dostrzegają rozwój sektora finansowego, powinni zastanowić się nad zawodem doradcy finansowego. Powód? Jest ich kilka.

 

 Doradca finansowy jako zawód narodził się w Stanach Zjednoczonych, które wypracowały osobisty model profesjonalnych usług finansowych. Model ten zaczął funkcjonować na europejskim rynku niespełna dwie dekady temu. To profesja, która powstała w odpowiedzi na niską świadomość społeczeństwa związaną z finansami, i która zyskuje na znaczeniu z jednej strony w czasach gorszej sytuacji gospodarczej, a z drugiej – w okresie finansowego prosperity i rozwoju instrumentów finansowych. Efekt? Doradztwo finansowe to dziś w Polsce dynamiczny obszar działalności osób, które posiadają zdolność analitycznego myślenia, są kontaktowe i potrafią budować relacje z innymi. A przy tym dążą do realizacji wyznaczonych celów i wykorzystują zawodowe możliwości – zarobki doradcy finansowego (partnerzy.ideaexpert.pl) sięgają bowiem kilku tysięcy złotych i łączą się z atrakcyjnymi systemami prowizyjnymi.

Doradca, czyli… kto?

Jak zauważono w raporcie opracowanym wspólnie przez tygodnik „Wprost” i serwis Bankier.pl, w polskich realiach zawód doradcy finansowego jest niedoprecyzowany. Z przeprowadzonej przez obie redakcje ankiety wynika, że część z nas postrzega doradców wyłącznie jak pośredników finansowych, część jak akwizytorów kredytów i funduszy inwestycyjnych, a jeszcze inni – jak profesjonalistów, którzy dążą do budowania długoterminowych relacji z klientami.

– Według amerykańskiej edycji pisma „Forbes” określenie „doradca finansowy” tożsame jest z „finance plannerem”, czyli kimś, kto nie zajmuje się sprzedażą produktów finansowych, a bardziej planowaniem finansów osobistych. I chyba właśnie w tym drugim określeniu leży odpowiedź na pytanie, czym jest doradztwo i kim jest doradca finansowy – wyjaśnił we wspomnianym raporcie Szymon Matuszyński, analityk serwisu Bankier.pl. Jak tłumaczył Matuszyński, utożsamianie doradców z akwizytorami wiąże się z faktem, że początkiem tej branży była właśnie akwizycja – sprzedaż polis na życie i tzw. polis z funduszami.

Z czasem jednak klienci zmienili podejście do doradztwa finansowego. Badanie „Wprost” i portalu Bankier.pl wykazało, że o ile przez ostatnie lata branżę kojarzono głównie ze sprzedażą ubezpieczeń, a ewentualnych porad udzielały wyłącznie banki, o tyle dziś prawie 40% Polaków widzi w doradztwie finansowym budowanie długoterminowych relacji z klientami, a ponad 30% – sposób rozwiązywania problemów. Może to świadczyć o tym – co podkreślono w raporcie do badania – że branża rozwija się we właściwym kierunku, a klient staje się w całym procesie coraz ważniejszy.

Relacje, uczciwość, lojalność – ABC doradcy

Chcąc sprawdzić, czy zawód doradcy finansowego to zawód właściwy dla ciebie, zainteresowany branżą kandydat powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w swoim zawodowym życiu chce pomagać klientom w realizowaniu ich finansowych celów – opracowywać rozwiązania odpowiadające indywidualnym potrzebom każdego z nich, rozpoznawać ich potrzeby, przekazywać niezbędną wiedzę i podnosić świadomość klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z narzędzi finansowych. Osoba, która decyduje się na bycie doradcą, powinna posiadać umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i ich utrzymywania w długim czasie. Poza tym dobrze, by miała ekonomiczne wykształcenie, doświadczenie w kontaktach z klientami, zdolność analitycznego myślenia i łatwego interpretowania informacji.

– Dobry doradca finansowy, z właściwymi kwalifikacjami i doświadczeniem, powinien uświadamiać klientowi słabości. To delikatna sprawa, bo klienci zwykle przeceniają swoje możliwości i szanse. (…) Uczciwość w biznesie i lojalność wobec klienta powinny być normą dla dobrego doradcy. Premia za wyniki przyjdzie później – przekonywał w raporcie z badania tygodnika „Wprost” i serwisu Bankier.pl, Bogusław Półtorak, redaktor naczelny i główny ekonomista Bankiera.

Branża finansowych możliwości

 Czego doradca finansowy może oczekiwać w zamian za swoje kompetencje, otwartość i zdobywanie zaufania klientów? Praca w tej branży jest nie tylko ciekawa i pełna wyzwań, ale przede wszystkim daje szansę wypracowania satysfakcjonujących zarobków. Zgodnie z wyliczeniami serwisu Wynagordzenia.pl, zarobki doradcy finansowego kształtują się na poziomie 5 tys. zł. Portal Praca.pl z kolei, opisując kwalifikacje i możliwości finansowe doradców, wskazał na miesięczne zarobki rzędu 7 tys. zł i więcej. Raport serwisu Alertfinansowy.pl, który powstał w oparciu o wywiady z doradcami, mówi o nawet kilkunastu tysiącach. Im korzystniejszy system prowizyjny, tym dla doradców więcej możliwości zysku – z danych firmy Sedlak&Sedlak wynika, że udział premii w wynagrodzeniach w tej branży jest jednym z najwyższych na rynku.

Ale w branży mogą zarabiać nie tylko sami doradcy, co potwierdza przykład Idea Expert. W swoim programie partnerskim jedna z największych firm doradczych w Polsce zaprasza do współpracy inne przedsiębiorstwa, które chcą budować swój wizerunek w oczach klientów w oparciu o wiarygodność firmy z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, dodatkowo zyskując dostęp do programu lojalnościowego, możliwość założenia darmowej strony internetowej, pomoc specjalistów oraz materiały niezbędne do codziennej pracy. Idea Expert gwarantuje proste procedury weryfikacyjne dla partnera i dogodne warunki współpracy.

Chcesz osiągnąć sukces? Wykorzystuj szanse

Z racji tego, że w krajach Europy Zachodniej, i coraz wyraźniej również w Polsce, doradcy finansowi stają się zawodem społecznego zaufania, cieszącym się dużym szacunkiem i wysoką pozycją, nawiązanie partnerstwa z doradcamito dla firm szansa rozwijania własnego biznesu pod wiarygodnymi i bezpiecznymi skrzydłami. Tak jak w przypadku relacji klient – doradca, gdzie profesjonalni eksperci oferują klientom rozwiązania dopasowane do ich potrzeb, tak w relacji doradcy – partnerska firma, korzyści są obustronne. Odpowiedzią na rekomendacje jest w tym przypadku szerokie wsparcie biznesu zaufaną i rozpoznawalną marką. Biorąc pod uwagę, że sukces jest maksymalnym wykorzystywaniem możliwości, jakie się pojawiają, partnerstwo z doradcami finansowymi może być do niego kluczem.