Do MdM możesz przystąpić z rodzicami

16 lipca
08:44 2014

Planujesz skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych? Pamiętaj, że do kredytu hipotecznego możesz przystąpić z rodzicami.

Dzięki rządowemu programowi Mieszkanie dla Młodych, zarówno wiele młodych małżeństw jak i osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe ma szansę na realizację swoich marzeń o własnym mieszkaniu. Warto jednak podkreślić, że z dopłat w ramach MDM mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 35 roku życia. Aby starać się o wsparcie z programu Mieszkanie dla Młodych trzeba wystąpić do banku o przyznanie kredytu hipotecznego. Dopłata MDM w tym przypadku będzie stanowić ostatnią część wpłaty, jaką otrzyma deweloper od przyszłego nabywcy.

Niestety wielu młodych ludzi ma problemy z otrzymaniem kredytu hipotecznego. Na ten fakt ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim brak zdolności kredytowej. Tu najczęściej przeszkodą może być zawarta na zbyt krótki okres umowa o pracę. Wiele banków niechętnie udziela kredyty hipoteczne kredytobiorcom, którzy nie mają umowy o pracę na czas nieokreślony.  Młodzi ludzie najczęściej dopiero stoją na progu kariery zawodowej i rzadko otrzymują umowy bezterminowe. Często natomiast są zatrudniani na okres próbny, lub na umowę o dzieło, lub zlecenie. To może stanowić dużą przeszkodę w otrzymaniu kredytu na zakup mieszkania.

Poza tym wielkim problemem są stosunkowo niskie dochody, które nie są wystarczające w oczach banków. Pewne jest, że jeżeli potencjalny kredytobiorca zarabia niewiele, czyli w około 1200 – 1600 złotych na miesiąc, to ma znikome szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego. Jednak jeżeli jego dochody wahają się w okolicy 3 – 4 tysięcy miesięcznie, to ma on niewątpliwie większe szanse na otrzymanie wsparcia finansowego od instytucji finansowej. Niewątpliwym atutem i pomocą w uzyskaniu kredytu hipotecznego jest możliwość przystąpienia do zobowiązania rodziców kredytobiorcy.

Program rządowy Mieszkanie dla Młodych przewiduje bowiem w swoich założeniach, że do kredytu mogą przystąpić również osoby bliskie kredytobiorcy. Tym samym stają się one współkredytobiorcą. Co ważne prawo jednoznacznie mówi, że rodzic który wstąpił do kredytu hipotecznego nie staje się jednak współwłaścicielem mieszkania. Przystąpienie do kredytu hipotecznego rodziców, rodzeństwa lub innych osób bliskich, może w znaczący sposób podnieść zdolność kredytową młodego małżeństwa. Warto jednak pamiętać, że bank może nałożyć górną granicę wieku dla osoby, która chce zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. Może ona wynosić na przykład 60 – 70 lat.